De waarheid

Hurt me with the truth, and never comfort me with a lie

Als je echt om iemand geeft zul je die persoon soms moeten kwetsen met de waarheid.  Meestal wordt je dit in de eerste instantie niet in dank afgenomen. En toch getuigd het van kracht als we bovenstaande quote in acht nemen.

Soms kunnen we het niet over ons hart verkrijgen om iemand de waarheid te zeggen. Je wilt ze niet kwetsen en daarom verzwijg je de werkelijke waarheid. Dit geeft je op dat moment ook een goed gevoel, je hebt ze immers behoed voor de pijn.

Het pijnlijke is,  dat hoe langer je er mee wacht de waarheid te zeggen, deste meer pijn het uiteindelijk zal doen als de waarheid toch aan het licht komt. Je doel was immers om iemand niet te kwetsen, en nu schiet je je doel volledig voorbij omdat er altijd een moment zal komen dat de waarheid helder in beeld zal komen.

In de tussentijd heb je getroost door middel van het verzwijgen van de waarheid of door een goedbedoelde leugen. Maar tegen de tijd dat de waarheid toch boven water komt zal de persoon die je wilde behoeden voor de pijn, juist nog veel meer pijn ervaren! Die komt er uiteindelijk achter dat de werkelijke waarheid voor hem is verzwegen, en dan komt de pijn dubbel zo hard aan. Omdat het gevoel van bedrog niet alleen pijn doet, maar ook nog eens je vertrouwen in mensen weg zal nemen.

Het vergt moed en kracht om op dat moment even niet de geliefde persoon te zijn, maar de brenger van slecht nieuws.

Het is de kunst om onderscheid te maken.

Tussen zaken die je verzwijgt omdat die niet van belang zijn en dus verzwegen kunnen worden omdat het op later tijdstip niet van belang zal zijn. Dan heeft het inderdaad geen zin de persoon te kwetsen.

en

Tussen zaken die wel degelijk van belang zijn omdat de persoon die je wilt behoeden voor de pijn juist die informatie nodig heeft om een helder en eerlijk beeld te hebben van de situatie. Als je dit verzaakt zal het dubbele pijn veroorzaken.

Kun je dit onderscheid niet maken, of is het moeilijk voor je dit in te schatten? Stel je dan eens voor wat jezelf zou willen weten in zo,n situatie. draai de zaken eens om en wees eerlijk tegen jezelf. Want ook jij wordt liever gekwetst met de waarheid dan getroost met een leugen.

In de eerste instantie zullen mensen het je kwalijk nemen. Maar als de pijn gedaald is zullen ze je dankbaar zijn omdat ze inzien dat je het niet deed uit eigen belang, maar uit belang voor die ander.

Share

Leave a Reply