De moed van imperfectie

Dr. Brené Brown is professor aan de Universiteit van Houston waar ze jarenlang onderzoek deed naar kwetsbaarheid, moed. authenticiteit en schaamte. Ze is o.a. auteur van het boek: ” De moed van imperfectie” Met de pakkende ondertitel : ” Laat gaan wie je denkt te moeten zijn”

In dit boek lees je dat de twee begrippen ‘ liefde’ en ‘erbij horen‘ niet van elkaar te scheiden zijn. Liefde en het gevoel erbij te horen, zijn menselijke basisbehoeften. Ze schrijft de volgende definities over deze begrippen:

Liefde

Liefde krijgt de kans te groeien wanneer we onszelf ten diepste laten zien en kennen, met al onze kwetsbare en krachtige kanten, en wanneer we de spirituele verbondenheid die daaruit voortkomt bekronen met vertrouwen, respect , vriendelijkheid en genegenheid. Liefde is niet iets wat we geven of krijgen, maar iets wat we koesteren en aankweken, een verbondenheid die alleen kan groeien tussen twee mensen wanneer de basis daarvoor in hen allebei aanwezig is. We kunnen niet meer van anderen houden, dan van onszelf.

Schaamte , verwijten, gebrek aan respect, verraad en het onthouden van genegenheid beschadigen de wortels waaruit liefde groeit. Liefde kan dergelijke beschadigingen alleen overleven als ze zelden voorkomen en worden erkend en hersteld. – Brene Brown

Erbij horen

De behoefte erbij te horen is het aangeboren menselijk verlangen om deel uit te maken van het groter geheel. Omdat dit zo’n primaire behoefte is, proberen we daar vaak aan te voldoen door ons aan te passen en te streven naar goedkeuring, maar in plaats van dat dit helpt, staat dat het gevoel erbij te horen eerder in de weg. We horen er namelijk pas echt bij wanneer we onze authentieke, imperfecte zelf aan de wereld laten zien. En dat betekent dat ons gevoel erbij te horen nooit groter kan zijn dan de mate waarin we onszelf accepteren. – Brene Brown

Brene geeft aan dat ze vaak niet wil dat haar definities kloppen. De reden hiervan is dat ze helemaal niet wil dat de mate waarin ze van zichzelf houdt, bepaald hoeveel ze van haar geliefden kan houden. Waarom niet? Omdat het veel makkelijker is van hen te houden en hun imperfecties te accepteren, dan liefdevol en mild voor zichzelf te zijn.

Toch zegt haar eigen definitie over liefde heel specifiek:

Om van jezelf te houden moet je leren jezelf te vertrouwen, jezelf met respect te behandelen en vriendelijk en liefdevol tegenover jezelf zijn.

En hoe vaak laten wij onze ‘innerlijke criticus’ niet minder fraaie dingen over onszelf zeggen, en weigeren we onze imperfecties te omarmen, en laten we niet gaan wie je denkt te moeten zijn. Als we zelf niet laten gaan hoe we denken te moeten zijn, in plaats van wie we zijn, hoe kunnen we dan verwachten dat we dit van anderen zullen ontvangen, en andersom ook kunnen geven. -RW

Het cliché is daarom zo waar: Je moet eerst van jezelf leren houden, alvorens je onbeperkt en zonder belemmering van een ander kunt houden.

De praktijk

Door liefde eerder te beschouwen als iets wat je doet, dan als iets wat je voelt, zal iedereen die het woord op die manier gebruikt zich automatisch verantwoordelijk voelen om zich ervoor in te zetten. – Bell Hooks

Te beginnen met je eigen imperfecties te accepteren, dit toe te laten en zodoende zelf het gevoel van ‘erbij horen’ ruimte te geven zodat liefde over en weer kan stromen.

Share

Leave a Reply